《Linux函数调用手册》之___tan取正切函数值
定义:
double tan(double x);
表头文件:
#include <math.h>
说明:
tan()用来计算参数x的正切值, 然后将结果返回。
返回值:
返回参数x的正切值。
相关函数:
atan, atan2, cos, sin
附加说明:
使用GCC编译时请加入-lm。
示例:
#include<math.h>
main()
{
double answer = tan(0.5);
printf("tan (0.5) = %f\n",answer);
}
    
执行:
tan(0.5) = 0.546302
返回顶部 | 《Linux函数调用大全》 | 《Linux命令大全》 | Linux专栏